Sälj massaved till oss

Vi köper björk, bok och lövved i tremeters längder och fallande längder. Vi betalar 50-100 kr/m3 fub över marknadspriser.

Kontakta oss

Ring oss på
073-391 18 46

Eller maila till
info@dinved.se