Sälj massaved till oss

Vi köper björk, bok och lövved i tremeters längder och fallande längder. Vi betalar 50-100 kr/m3 fub över marknadspriser.

Kontakta oss

Maila till
info@dinved.se